Restaurant Happy Garden Renkum   Restaurant Happy Garden Renkum      

Disclaimer

Happy Garden Renkum streeft er naar juiste en correcte informatie te verschaffen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie steeds actueel en juist is. Hiervoor accepteert Happy Garden Renkum geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op onze website is informatief. Aan deze informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Verder houden wij ons het recht om zonder opgaaf van reden of enige vorm van vooraankondiging aanpassingen aan te brengen op onze website. Mocht u, ondanks ons streven naar juiste en correcte informatie, toch nog op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarop attendeert.